آدرس:
خیابان آزادی، خیابان حبیب زادگان، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف

تلفن:
تماس: 09168797200
ارسال ایمیل
اختیاری